prd06kantavakasvualusta.jpg

Kantava kasvualusta

Katujen varsilla ja muissa voimakkaan rasituksen kohteissa kasvualustan kantokyky ja kestävyys joutuvat koetukselle. Pihamaan Kantava kasvualusta on suunniteltu kestämään kovaa painetta ja silti tarjoamaan ravinteikkaan kasvualustan esimerkiksi katujen puuistutuksille.

Käyttötarkoitus

Kasvualusta: Katupuut

Tuotteen ominaisuustiedot

Ominaisuus Arvo (*
PH 7,3
Johtokyky 28 mS/m
Vesiliukoinen typpi 72 mg/kg ka
Liukoinen fosfori 30 mg/kg ka
Liukoinen kalium 330 mg/kg ka
Kosteus 22 %
Orgaaninen aines(k-a) 11 %
Karkeusaste, max.rae 16 mm
*) Arvo on tavoitearvo,
sallittu vaihteluväli
lannoitevalmistelain
mukaisesti

Käyttöohje

Kantava kasvualusta soveltuu katualueille, joissa kasvualusta on osana katurakennetta. Kantava kasvualusta sisältää 100-200mm
kiviainesta ja ravinteikasta maa-ainesta. Kantavassa kasvualustassa kiviaines toimii tukirakenteena ja maa-aines kasvualustana. Kiviaineksen tehtävänä on tukea kasvualustaa painaumilta ja täyttää ajoneuvoliikenteen asettamat kantavuusvaatimukset. Kantavaa kasvualustaa käytetään katualueilla, jossa kasvualusta on osana katurakennetta.

Ohje: Kasvualusta tulee käyttää mahdollisimman nopeasti toimituksen jälkeen, koska tuote lajittuu pitkän varastoinnin aikana. Jos tuotetta varastoidaan, sen peittäminen on suositeltavaa lajittumisen estämiseksi.