Hiilensidonta kierrätetyn mullan avulla

Pihamaan kierrätetty ja orgaaninen kasvualusta tukee kasvien kasvua ja auttaa hiilen sitomisessa maaperään. Orgaaniset ainekset, kuten biojäte, luovat suotuisan ympäristön mikrobeille, jotka hajottavat orgaanista ainesta ja tuottavat humusta. Tämä parantaa maan rakennetta ja ravinteiden pidätyskykyä, mikä on tärkeää hiilensidonnan kannalta. Maaperä sitoo vuosittain moninkertaisesti enemmän hiiltä kuin kasvillisuus, ja orgaanista ainesta sisältävä multa toimii erityisen hyvin hiilensidonnassa.